Pomoc nalezeným zvířatům v nouzi

Obecné zásady pomoci:

 1. Z přírody neodebíráme mláďata zajíců, srnčí, jelení, dančí a mufloní zvěře, pokud nejsou prokazatelně osiřelá, zraněná, nebo uvízlá.
 2. Ochočená, uměle odchovaná mláďata nepatří do přírody, protože obvykle ztrácí přirozenou plachost, a jsou zabita predátorem nebo myslivcem jako podezřelá z nakažení vzteklinou.
 3. Ježky můžeme brát z přírody nejdříve koncem října. Nutná hmotnost pro přežití zimy je 650 - 750 g v půli listopadu.
 4. Dospělí zranění savci patří do rukou odborníkům, protože hrozí poranění zachránce, či jeho nakažení vzteklinou.
 5. Chraňte své zdraví - pokud nevidíte zjevné poranění, může se jednat o onemocnění zvířete. Zda nejde o chorobu přenosnou i na člověka pozná pouze odborník.
 6. Dodržujte hygienu:
 1. nemocného ptáka oddělte od svých vlastních zvířat a dětí
 2. umístěte ho do krabice, kterou stejně jako další použité pomůcky po předání ptáka odborníkům spalte
 3. po kontaktu s ptákem si vždy řádně umyjte ruce
 4. používejte osobní ochranné pomůcky - rukavice, roušku apod.
 1. Pokud nevíte jak zvíře chytit nebo hrozí jeho uštvání a poranění, zavoletjte na pomoc profesionály - městskou policii nebo hasiče (156 nebo 150) nebo pracovníky útulku pro zvířata nebo stanice pro handicapované živočichy.

ZÁKONY

Pozor na platné zákony a vyhlášky, které musíte vždy dodržovat!

 1. Ponecháte-li si doma zajíce, srnu, muflona, divoké prase, divokého králíka, lišku, kunu, jezevce a řadu dalších zvířat, dopouštíte se pytláctví, které je trestným činem. Jedná se o porušení mysliveckého zákona. Zvíře patřící mezi tzv. zvěř podle mysliveckého zákona si můžete ponechat po dobu nezbytně nutnou pro jeho ošetření nebo poskytnutí první pomoci, vždy však ne déle než 28 dní. Nálezy zvěře (i mrtvých jedinců) je vždy třeba oznámit příslušnému mysliveckému hospodáři, případně obecnímu úřadu, nebo policii.
 2. Ponecháte-li si veverku, vydru, či netopýry, porušujete zákon o ochraně přířorody a krainy č. 114/1992 Sb. v platném znění a hrozí vám pokuta a zabavení zvířete. Jedince uvedených druhů je možné držet v zajetí bez povolení po dobu nezbytnou k ošetření nebo poskytnutí první pomoci, ne však déle než 28 dní. Nález i uhynulého jedince je třeba hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody nebo alespon obecnímu úřadu.
 3. Jakýkoli chov nebezpečných druhů zvíčat, které stanoví vyhláčka š. 75/1996 Sb., musí povolit příslušná krajská veterinární správa.

Kde hledat pomoc?

Pouze ve státem schválených institucích!

 1. stanice pro handicapované živočichy
 2. zoologické zahrady (nejprve jim zatelefonujte)

Poradí Vám

 1. místně příslušné inspektoráty krajské veterinární správy
 2. krajské úrady - odbory životního prostředí
 3. pověřené obce
 4. místní organizace Českeho svazu ochránců příroy
 5. místní a městská policie

S nalezenými zvířaty se neobracejte na útulky pro psy a kočky. Jejich poslání je jiné a nejsou na tato zvířata vybavení! Nesvěřujte zvířata ani chovatelům jiných zvířat. Ani oni nejsou na tuto práci vybaveni. Totéž platí u soukromých ochránců zvířat.

Nalezená mrtvá zvířata ohlaste asanační službě, místnímu veterináři nebo mysliveckému hospodáři. Sami je nesbírejte!!!

Odkazy

Ústřední komise pro ochranu zvířat: www.mze.cz

Copyright © PtaciCentrum.cz Ptačí centrum | Free CSS Templates